Välkommen

Varmt välkommen!

 

Speak of Spirit är en spiritualistisk gemenskap

öppen för alla som är intresserade av andliga frågor.


Vår önskan och vision är en mediumkår som arbetar

från hjärtat och tar ansvar för det arbete den utför.


Vi tycker det är viktigt att lära ut att mediumskapet

är så mycket mer än att "tala med de döda."

Att det är en väg till andligt uppvaknande

och personlig utveckling.


Framförallt tycker vi det är för alla. 


Mia & Carina 

info.speakofspirit@gmail.com

BOKA OSS!


Vi erbjuder: 


MEDIUM / HEALING UTBILDNING


WORKSHOPS - FÖREDRAG


STORSEANS - SITTNINGAR

 

Kontakta oss för mer information.